Onderzoek aanvragen

Onderzoeken kunnen digitaal bij ons worden aangevraagd in onder meer Epic, HIX en Zorgdomein of met een papieren formulier.

Via ZorgDomein

Grote voordelen van ZorgDomein zijn het gemak van de digitale aanvraag en digitaal verslag. U heeft de laboratoriumdiagnostiek altijd up-to-date ter beschikking.

Het proces ter voorbereiding op bezoek aan de bloedafnamepost is duidelijk. U vindt onze bloedafnamelocaties in ZorgDomein.

 • Het is niet meer nodig om een print te maken voor verwijzing. Uw patiënt kan zonder papieren aanvraag naar onze bloedafnamepost. U kunt het patiëntbericht per e-mail verzenden naar uw patiënt. (Desgewenst kunt u het bericht natuurlijk ook printen en meegeven.) De patiënt maakt vervolgens zelf een afspraak. N.b.: Vergeet niet om uw patiënt erop te wijzen dat hij of zij een geldig legitimatiebewijs meeneemt.
 • Wilt u later nog een bepaling toevoegen? Dat kan tot het moment van afname. (Er kunnen geen bepalingen worden toegevoegd door derden.)
 • Aangevraagde laboratoriumdiagnostiek blijft gedurende achttien maanden in te zien in ZorgDomein.

Heeft u vragen of heeft u technische ondersteuning nodig?

Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer: 088 9100 100. U kunt uw vragen ook mailen naar info@olvglabbv.nl.

Bent u nog niet aangesloten op ZorgDomein?

Bloedafname thuis

Klinische Chemie

Via Zorgdomein kunt u een digitale aanvraag doen. Daarnaast werken wij met onderstaande papieren aanvraagformulieren.

Aanvraagformulieren bestellen

Email verzoek met AGB van de praktijk en AGB van de zorgverlener naar MailHKCL-Receptie@olvg.nl

Additionele aanvragen

Wilt u dat wij een additionele bepaling doen uit eerder afgenomen materiaal? Dat kan, mits er voldoende materiaal van de patiënt aanwezig is en de bewaartermijn en bewaarcondities het toelaten. Neem hiervoor telefonisch contact op met ons laboratorium, via tel: 020 599 3049.

Medische Microbiologie

Aanvragen onderzoek

Bij het aanvragen van onderzoek dienen minimaal de volgende gegevens te worden vermeld:

 • Patiëntengegevens: naam, geboortedatum, geslacht, BSN (indien bekend OLVG patiëntennummer) - bij voorkeur geprint i.v.m. leesbaarheid
 • Afnamelocatie materiaal
 • Afnamedatum en tijd
 • Gewenst onderzoek
 • Klinische gegevens (indien van toepassing)
 • Antibioticagebruik (indien van toepassing)
 • Gegevens van aanvrager en afdeling

Zelf materiaal naar het lab brengen

Bij afwezigheid van regulier transport is de inzendende arts zelf verantwoordelijk voor transport naar het medisch microbiologisch laboratorium. Buiten onze reguliere openingstijden kunnen de materialen toch ingeleverd worden.
Naast de ingang van het laboratorium is een ruimte (A0.20A) voorzien van een koelkast (2-8°C), een kast (KT) en een brievenbus voor de aanvraagformulieren. Op zowel de koelkast als de kast staat beschreven welke materialen waar geplaatst dienen te worden.

Transport intern binnen OLVG / via een koerier

Om ervan verzekerd te zijn dat materialen nog dezelfde dag door het laboratorium verwerkt kunnen worden, dienen ze op tijd klaar te staan voor transport. De transporttijden, zowel intern binnen OLVG als extern, zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Neem contact op met de afdeling Medische Microbiologie om de actuele tijden op te vragen.

Aanvragen nabepaling / aanvullend onderzoek

Wanneer het materiaal al op ons laboratorium aanwezig is en u wilt iets laten nabepalen dan kunt u een e-mail sturen naar nabepalingen-mml@olvg.nl.

Vermeld hierbij tenminste de volgende gegevens:

 • Patiëntengegevens: naam en geboortedatum en/of OLVG patiëntennummer
 • Afnamelocatie en datum
 • Gewenst onderzoek
 • Uw contactgegevens

Wij zullen bij elke aanvraag controleren of de tijdlimiet voor het inzetten van het onderzoek niet overschreden wordt. Indien het materiaal niet meer aanwezig is dan wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Aanvraagformulieren

Pathologie

Verzendmateriaal en aanvraagformulieren bestellen

Huisartsen in Amsterdam kunnen materiaal en formulieren bestellen via de bodedienst die het materiaal ophaalt bij de praktijk. Huisartsen buiten Amsterdam en specialisten werkzaam in ZBC’s kunnen de bestelling mailen naar pathologie@olvg.nl (omschrijf de bestelling duidelijk).

Kritieke bevindingen

Wanneer pathologieonderzoek tot een levensbedreigende bevinding leidt die onmiddellijk behandeling vereist, dan spreken we van een kritieke bevinding. Snelle rapportage en in kennis stelling is dan noodzakelijk.

Bij een kritieke bevinding dient de patholoog zich ervan te verzekeren, dat de aanvrager tijdig kennis heeft genomen van de bevinding. Het is daarmee noodzakelijk om niet alleen via het verslag met de aanvrager te communiceren, maar ook op andere wijze.