Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, orders, offertes en overeenkomsten tussen klant en OLVG Lab aangaande diensten en/of producten die door OLVG Lab aan klant worden of zijn geleverd.

Algemene inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, orders, offertes en overeenkomsten tussen leverancier en OLVG Lab aangaande producten en/of diensten die door leverancier aan OLVG Lab worden of zijn geleverd, alsmede op door leverancier uit te voeren werkzaamheden.