Hematologie aanvragen

Op het laboratorium wordt chemisch, immunologisch, fysisch chemisch of microscopisch onderzoek verricht in diverse lichaamsvloeistoffen (bloed, liquor, urine, feces en dergelijke) en beoordeeld ten behoeve van diagnostische of therapeutische doeleinden. Hier vindt u informatie over het aanvragen van een onderzoek, het verkrijgen van de uitslagen en de rapportageprocedure.

Aanvragen voor het laboratorium

Digitale aanvragen kunnen worden ingestuurd via Zorgdomein. Daarnaast kent het laboratorium de volgende papieren aanvraagformulieren:

  • het aanvraagformulier 1ste lijn, waarop afnamecondities en hoeveelheden zijn vermeld
  • het aanvraagformulier 2de lijn
  • probleem georiënteerd aanvraagformulier
  • het formulier bestellen bloedproducten
  • het aanvraag en informatieformulier semen (te bestellen bij het fertiliteitslab)

Papieren aanvraagformulieren zijn te bestellen, met vermelding van praktijk een AGB arts via: hkcl@olvg.nl

Benodigde gegevens bij een aanvraag:
Aanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld en het materiaal goed geïdentificeerd is. Zichtbaar moeten zijn:
- patiëntgegevens: naam patiënt, BSN (indien bekend: patiëntnummer OLVG), geboortedatum, geslacht (bij voorkeur geprint i.v.m. leesbaarheid).
- aanvraaggegevens: gewenste bepaling, afdeling, aanvrager, datum en eventueel tijd, klinische indicatie en overige klinische gegevensminimale gegevens naam patiënt, geboortedatum, aanvrager, datum en eventueel tijd van afname op materiaal:

Aandachtspunten bij een aanvraag

  • Zorg dat u de patiënt het aanvraagformulier (met daarop bovenstaande gegevens) meegeeft. Dit zorgt voor een snelle verwerking van de aanvraag en wordt, bij meerdere orders, de juiste aanvraag in behandeling genomen.
  • Op bloedafname vragen wij uw patiënt, bij het inleveren van gespaard materiaal en vóór bloedafname, om zich te identificeren zodat wij kunnen verifiëren of de aanvraag bij de betreffende patiënt hoort. Als gespaard materiaal niet door de patiënt zelf ingeleverd wordt, vragen wij om identificatie van de betreffende patiënt.
  • Uit oogpunt van kostenbewaking verzoeken wij u om analyseaanvragen zoveel mogelijk te bundelen (vaak is de bloedafname de duurste component en onnodige afnamen zijn belastend voor de patiënt).

Additionele aanvragen

U kunt als aanvrager het laboratorium telefonisch verzoeken om additionele bepalingen te verrichten uit eerder afgenomen patiëntenmateriaal. Dit verzoek wordt bij voldoende materiaal gehonoreerd als de bewaartermijn en de bewaarcondities het toelaten.

Bloedafname ten behoeve van cito-onderzoek

Op het aanvraagformulier moet u duidelijk aangeven dat het cito-onderzoek betreft. Alleen onderzoeken, die tot het cito-onderzoekspakket behoren, kunnen met spoed aangevraagd worden. Daarvoor wordt het cito-onderzoek met voorrang behandeld. Uitslagen van cito-onderzoek zijn binnen 90 minuten na ontvangst op het laboratorium beschikbaar. Indien gewenst, kunnen uitslagen aan u gefaxt worden, dit moet u dan duidelijk op het aanvraagformulier aangeven. Voor de uitvoering van de analyses, die buiten het citopakket vallen is overleg met de dienstdoende klinisch chemicus noodzakelijk.

Rapportage

Responstijd (na ontvangst op laboratorium) en rapportage:

Omschrijving en tijdsduur
-
algemeen hematologisch en klinisch chemisch onderzoek < 4 uur
- semenonderzoek < 4 werkdagen
- overig onderzoek < 8 uur bijzonder onderzoek en
- verzend bepalingen enkele weken
- referentiewaarden

Gedetailleerde informatie over responstijden is telefonisch verkrijgbaar bij de receptie:

Oost: (020) 599 30 49 West: (020) 510 88 97

Eenmaal per dag vindt er een cumulatieve rapportage van geautomatiseerde uitslagen, elektronisch of op papier, plaats. Als u niet heeft aangegeven daar in verband met de overstap naar de elektronische rapportage vanaf te zien, wordt het papieren uitslagrapport naar u verstuurd. Onderaan het rapport wordt aangegeven of het een 'definitief rapport' is. Is dit niet het geval, dan kan bij ontvangst van het vervolgrapport het voorgaande rapport worden vernietigd.