Over ons

Voor patiënt en zorgverlener

OLVG Lab beoogt de patiënt en zorgverlener te verzekeren van kwalitatief hoogwaardige diagnostiek in het hele zorgproces. Onze deskundigheid, laagdrempelig advies en service zijn erop gericht medisch-professionals optimaal te ondersteunen, zodat de patiënt tijdig passende zorg kan krijgen. Wij zien het hiermee als onze verantwoordelijkheid om een brug te slaan tussen de eerste- en tweedelijnszorg, en tussen de tweede- en derdelijnszorg.

Optimale logistiek

De laboratoria klinische chemie, medische microbiologie en pathologie bundelen in OLVG Lab op een effectieve en efficiënte manier hun logistieke proces. We maken daarbij gebruik van moderne, geautomatiseerde analysetechnieken en een snelle en veilige ICT-infrastructuur.

Nieuwe kennis en technieken

Om nieuwe bepalingen en diensten te kunnen ontwikkelen, investeert OLVG Lab in innovatie op het gebied van personeel, opleidingen en apparatuur. Ook blijven we investeren in nieuwe technieken, die veel kennis vereisen en hoge kosten meebrengen, zoals op het gebied van moleculaire diagnostiek.

Verantwoorde zorg en kwaliteit

Wij willen verantwoorde zorg bieden, waarbij de kwaliteit voor onze patiënten en cliënten maatgevend is. We werken volgens de hoogste kwaliteitsnormen met toegewijde medewerkers.

Samenwerking - netwerkorganisatie

Met ruim 390 collega’s zijn we in staat om, vanuit een krachtige netwerk organisatie, het volledige diagnostische palet aan de regionale en landelijke markt aan te bieden. Zowel het OLVG is onze klant als ook andere ziekenhuizen, ZBC’s en huisartsenpraktijken. We zijn continu in ontwikkeling en werken slim en professioneel samen. Alle diagnostiek is bij ons in vertrouwde hand. Om het volledige dienstenpakket te kunnen bieden, hebben wij een strategische samenwerking met Sanquin. Dit partnerschap duiden we aan als Labcombinatie. Dankzij Labcombinatie kunnen we ook hoogcomplex onderzoek aanbieden, zoals moleculaire diagnostiek.

In de nabije toekomst zal een groot deel van de organisatie verhuizen naar een nog te bouwen nieuw state-of-the-art laboratorium in Amsterdam-West.