Acceptatie-criteria

Het medisch microbiologisch laboratorium behoudt zich in een aantal gevallen het recht voor aangevraagd onderzoek niet uit te voeren.

Het aanvraagformulier is onjuist of onvolledig ingevuld.

Het medisch microbiologisch laboratorium neemt hierover contact op met de aanvrager. Zolang er geen duidelijkheid gegeven kan worden over de aanvraag wordt het materiaal tijdelijk opgeslagen.

Het materiaal is niet eenduidig gelabeld.

Het medisch microbiologisch laboratorium neemt contact op met de aanvrager. In principe wordt er gevraagd naar nieuw materiaal. Bij materiaal waarbij herhaling van monsterafname niet mogelijk is, moet de aanvragend arts of een verantwoordelijk verpleegkundige naar het laboratorium komen om het materiaal te identificeren. Zodra dit is gebeurd, wordt het materiaal door het laboratorium verwerkt.

Het (afname)materiaal is ongeschikt voor het gevraagde onderzoek.

Het materiaal wordt niet verwerkt. De aanvrager wordt telefonisch of, indien onbereikbaar, via het ziekenhuisinformatiesysteem op de hoogte gesteld.

De onderzoeksaanvraag is niet geïndiceerd of de gegeven informatie over de indicatie van het gevraagde onderzoek is onvoldoende.

De aanvrager wordt telefonisch of, indien onbereikbaar, via het ziekenhuisinformatiesysteem op de hoogte gesteld.

De verpakking lekt of is aan de buitenkant besmeurd met het te onderzoeken materiaal.

De aanvrager wordt via het ziekenhuisinformatiesysteem op de hoogte gesteld. Er wordt verzocht om nieuw materiaal.

De bewaar en transportcondities zijn verstreken.

Het transport heeft te lang geduurd. Het materiaal wordt niet verwerkt. Er wordt verzocht om nieuw materiaal.

Bekijk hier de bewaar en transportcondities.