Bewaar en transportcondities tot verzending

Bewaren van onderzoeksmateriaal

Onderzoeksmateriaal moet bij voorkeur bewaard worden in een koelkast. Hierop gelden enkele uitzonderingen die bij kamertemperatuur bewaard moeten worden:

 • Bloedkweken
 • Liquor
 • Kweek op Neisseria gonorrhoeae
 • Faeces onderzoek op Strongyloides
 • Bloed onderzoek op Malaria
 • Onafgedraaide bloedbuizen met gellaag
 • Bloedbuizen zonder gellaag

In behandeling nemen van onderzoeksmateriaal

 • Onderzoeksmateriaal in uriSwab, fecalSwab of eSwab moet binnen 96 uur na afname worden verwerkt.
 • Onderzoeksmateriaal voor Helicobacter pylori kweek moet binnen 24 uur na afname worden verwerkt.
 • Onderzoeksmateriaal voor dermatophyten kweek (huidschilfers, nagels en haren) moeten binnen 5 dagen na afname worden verwerkt (deze worden niet in het weekend en op feestdagen verwerkt)
 • Ander onderzoeksmateriaal voor kweek moet binnen 48 uur na afname worden verwerkt.
 • Onderzoeksmateriaal voor PCR, TBC (kweek / PCR) en serologische bepalingen moet binnen 72 uur na afname worden verwerkt.
 • Onderzoeksmateriaal voor PCR onderzoek op Chlamydia, Gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium en Trichomonas in Aptima-buis moet binnen 30 dagen na afname worden verwerkt.
 • Bij bloedonderzoek op malaria dient binnen 1 uur na bloedafname de ICT sneltest uitgevoerd te worden en dienen de preparaten gemaakt te zijn.

Bij overschrijding van de maximale bewaar/transport tijd, is het alsnog inzetten van onderzoeksmaterialen ter beoordeling van de arts-microbioloog.

Indien de maximale bewaar/transport tijd is overschreden wordt een disclaimer aan de uitslag toegevoegd welke vermeld dat het test-resultaat mogelijk beïnvloed is door de afwijking in bewaar/transport condities.*

*Bij VRE kweken worden er 5 dagen achter elkaar materiaal afgenomen en worden deze in één keer ingeleverd waardoor de bewaartijd van het materiaal wordt overschreden. Vanwege deze uitzondering komt de disclaimer dan ook niet bij VRE kweken op de uitslag te staan.