Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.olvglab.nl) (hierna: de website). De website is eigendom van OLVG Laboratoria BV (hierna: OLVG Lab). Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij raden u aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Gebruik van de website

Hoewel OLVG Lab grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. OLVG Lab is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan. OLVG Lab garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid

OLVG Lab aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op de website gepubliceerde informatie.

Geen medisch advies

De informatie op de website is bedoeld voor algemene doeleinden. De website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist).

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

OLVG Lab is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. De informatie op deze externe websites wordt door OLVG Lab niet gecontroleerd op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

Alle informatie op de website (waaronder de teksten, vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van OLVG Lab, dan wel bij OLVG Lab rechtsgeldig in gebruik. Het is niet toegestaan informatie op de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OLVG Lab of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OLVG Lab een koppeling naar een pagina van de website van OLVG Lab te maken, de website van OLVG Lab aan andere website te koppelen (framing) of soortgelijke handelingen te verrichten.

Wijzigingen

OLVG Lab behoudt zich het recht voor de (inhoud van deze) website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of te beëindigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Privacy

OLVG Lab hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook als u onze website bezoekt.

OLVG Lab heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De persoonlijke gegevens die u via de website van OLVG Lab invult worden uitsluitend gebruikt om feedback en klachten af te handelen of om aanmeldingen voor diensten, evenementen of bijeenkomsten te registreren. Dit gaat dan om namen, adressen, geboortedatum, patiëntnummers, inhoudelijke klachten en andere gevraagde gegevens.

Uw gegevens worden niet voor andere dan de hierboven omschreven beschreven doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of u daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven omschreven en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of u daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met (medische) gegevens van patiënten, zorgverleners, leveranciers en (potentiële) medewerkers, hoe wij de vertrouwelijkheid van deze gegevens waarborgen en welke rechten u als patiënt heeft ten aanzien van deze gegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaringen.

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over deze privacyverklaring of de privacyverklaring patiëntgegevens, of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit kenbaar maken bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van OLVG Lab via fg@olvg.nl.

Cookieverklaring

OLVG Lab maakt op deze website alleen gebruik van analytische en functionele cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat) van de gebruiker.

OLVG Lab maakt op deze website gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te monitoren, met het doel de website waar mogelijk te verbeteren en aan te passen. OLVG Lab heeft Google Analytics in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacy vriendelijk ingesteld (“Handleiding privacy vriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens”), met als gevolg dat Google zelf uw surfgedrag niet kan herleiden tot u als persoon. De bezoekersgegevens worden voor maximaal 12 maanden opgeslagen.

Verder kan OLVG Lab op deze website gebruik maken van functionele cookies, die het mogelijk maken om de gebruikerservaring van bezoekers van de website te optimaliseren. Er kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden of uw browser JavaScript ondersteunt, om de website daarop aan te kunnen passen. Deze gegevens worden bij het sluiten van uw browser verwijderd.

Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vanuit de cookiewet vereist. U kunt het gebruik van analytische en functionele cookies via de instellingen van uw browser weigeren.

Wijziging van deze verklaring

OLVG Lab behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.

Certificeringen

OLVG Lab is gecertificeerd voor NEN 7510 en ISO 27001. De Nederlandse en internationale norm voor goede informatiebeveiliging en gegevensbescherming.

NEN7510