Aandachtspunten bij een aanvraag

Let bij een onderzoeksaanvraag op de volgende zaken:

Zorg ervoor dat het formulier volledig en duidelijk is ingevuld

Ook het materiaal moet goed geïdentificeerd zijn. Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als onderstaande gegevens vermeld zijn:

  • over de patiënt: naam, BSN, (patiëntnummer OLVG indien bekend), geboortedatum, geslacht - bij voorkeur geprint in verband met leesbaarheid
  • over de aanvraag: gewenste bepaling, afdeling, aanvrager, datum en eventueel tijd, klinische indicatie en overige klinische gegevens

Geef het formulier mee aan de patiënt

Dit zorgt voor een snelle verwerking. Bovendien wordt, bij meer orders, de juiste aanvraag in behandeling genomen.

Het tonen van legitimatiebewijs van de patiënt is noodzakelijk

Zowel bij het inleveren van gespaard materiaal als voor bloedafname vragen wij de patiënt om zijn of haar legitimatiebewijs te tonen. Zo kunnen wij nagaan of de aanvraag bij de betreffende patiënt hoort. Als het materiaal niet door de patiënt zelf wordt ingeleverd, vragen wij om een kopie van het legitimatiebewijs van de patiënt.

Probeer analyseaanvragen zoveel mogelijk te bundelen

Bloedafname is vaak de duurste component en onnodige afnamen zijn belastend voor de patiënt.