Bloedafname aan huis

Thuisprikken kan alleen op aanvraag van de huisarts en OLVG verwijzer. Deze service geldt uitsluitend voor immobiele en bedlegerige patiënten.

Direct naar...

Huisartsen

Thuisprikken (bloedafname aan huis) wordt door OLVG Lab, in samenwerking met SALT gefaciliteerd als extra service, waarbij de cliënten in hun thuisomgeving geprikt kunnen worden. Bloedafname aan huis gebeurt uitsluitend op verzoek van de huisarts.

OLVG tweede lijn

Voor tweedelijns zorgverleners faciliteert OVLG Lab, in samenwerking met Bleds (met een buitendienst), bloedafname aan huis

Hieronder vindt u de werkwijze aanvragen bloedafname thuis Verwijzers van OLVG (tweede lijn):

  1. De aanvrager informeert de patiënten dat de thuisafname is aangevraagd en dat zij gebeld worden voor de bloedafname.
  2. Vult papieren aanvraagformulier 2e lijn in, kruisbloed na overleg met klinisch chemicus.
  3. De algemene gegevens moeten volledig ingevuld zijn, graag hierbij de naam van de behandelaar en diens telefoonnummer vermelden.
  4. Adres: Het verblijfsadres van de patiënt moet gecontroleerd en ingevuld worden.
  5. Het telefoonnummer van de patiënt moet genoteerd staan rechts naast het adres. (i.v.m. het maken van de afspraak).
  6. Datum: hier kan de gewenste afnamedatum genoteerd (minimaal 3 werkdagen na insturen aanvraag). Geef op gele sticker op het formulier aan wanneer de uitslag uiterlijk bekend moet zijn.
  7. Download het 2e lijns aanvraagformulier 2e lijnsaanvraagformulier en mail het ingevulde aanvraagformulier naar MailHKCL-Receptie@olvg.nl Om aanvragen dezelfde dag in behandeling te kunnen nemen, dient het forumlier vóór 14.30 uur ontvangen te zijn.
Gedeelte aanvraagformulier Gedeelte aanvraagformulier