Bloedafname aan huis

Thuisprikken kan alleen op aanvraag van de huisarts en OLVG verwijzer

Thuisprikken (bloedafname aan huis) wordt door OVLG Lab, in samenwerking met SALT gefaciliteerd als extra service, waarbij de cliënten in hun thuisomgeving geprikt kunnen worden. Deze service geldt voor patiënten die slecht ter been zijn of om medische redenen thuis moeten blijven. Bloedafname aan huis gebeurt uitsluitend op verzoek van de huisarts.

Hieronder vindt u de werkwijze aanvragen bloedafname thuis Huisarts (eerste lijn):

 • Aanvraagformulier 2e lijn kan besteld via 020 599 3049 of 020 510 8897 (max 10).
 • Als de algemene gegevens niet volledig zijn ingevuld wordt de aanvraag voor bloedafname thuis niet in behandeling genomen. Het formulier wordt dan teruggestuurd.
 • De bloedafname wordt ingepland drie werkdagen na verzenddatum mail vóór 15:00 uur, of op de aangegeven datum.
 • De patiënt wordt gebeld op het aangegeven telefoonnummer om een dag en tijdstip af te spreken voor de bloedafname.
 • De uitslag zal in EPIC worden gerapporteerd.
 • Indien er geen bloedafname heeft kunnen plaatsvinden wordt dit aan de aanvrager op het formulier teruggekoppeld via de OLVG mail.
 • Urineaanvraag is niet mogelijk.

Ook voor tweedelijns zorgverleners faciliteert OVLG Lab, in samenwerking met Bleds (met een buitendienst), bloedafname aan huis

Hieronder vindt u de werkwijze aanvragen bloedafname thuis Verwijzers van OLVG (tweede lijn):

 1. De aanvrager informeert de patiënten dat de thuisafname is aangevraagd en dat zij gebeld worden voor de bloedafname.
 2. Vult papieren aanvraagformulier 2e lijn in, kruisbloed na overleg met klinisch chemicus.
 3. De algemene gegevens moeten volledig ingevuld zijn.
 4. Adres: Het verblijfsadres van de patiënt moet gecontroleerd en ingevuld.
 5. Het telefoonnummer van de patiënt moet genoteerd staan rechts naast het adres. (i.v.m. het maken van de afspraak)
 6. Datum: hier kan de gewenste afnamedatum genoteerd (minimaal 3 werkdagen na insturen aanvraag). Geef op gele sticker op het formulier aan wanneer de uitslag uiterlijk bekend moet zijn.
 7. Mail aanvraagformulier naar MailHKCL-Receptie@olvg.nl
Gedeelte aanvraagformulier Gedeelte aanvraagformulier