Onze ontstaansgeschiedenis

OLVG Lab BV bestaat sinds 1 januari 2018. Dankzij de verzelfstandiging kunnen we sneller en slagvaardiger handelen. Ook is verdergaande specialisatie mogelijk.

De ziekenhuislaboratoria van OLVG werken sinds het begin van deze eeuw ook voor externe partijen. Het ging hierbij vooral om andere ziekenhuizen, zoals het Flevoziekenhuis in Almere, en Reade en het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam. Dit was de aanleiding om over verzelfstandiging na te denken. Al snel groeide het laboratorium uit tot een professioneel netwerk voor klinische chemie, medische microbiologie en pathologie.

Op 1 januari 2018 gingen deze drie laboratoriumdisciplines van OLVG verder in een aparte BV onder de naam OLVG Lab BV. Hierdoor kunnen de laboratoria sneller en slagvaardiger handelen en is verdergaande specialisatie mogelijk.