Kwaliteit en accreditaties

Bij OLVG Lab werken we volgens de hoogste kwaliteitsnormen met toegewijde medewerkers.

Wij werken onder meer met ISO 15189 en ISO 22870.

De Raad voor Accreditatie heeft de laboratoria geaccrediteerd voor de activiteiten en/of werkterreinen en locaties genoemd in de scope van de accreditatie.

In-huis ontwikkelde medische hulpmiddelen en In Vitro Diagnostica

In een aantal gevallen maakt OLVG Lab gebruik van medische hulpmiddelen en In-Vitro Diagnostica (IVD’s) die door OLVG Lab zijn ontwikkeld of gemodificeerd. Voor de ontwikkeling en het gebruik van deze hulpmiddelen voldoet OLVG Lab aan de geldende Europese verordeningen conform onderstaande verklaring.

Verklaringen in-huis ontwikkelde en in gebruik zijnde medische hulpmiddelen en In Vitro Diagnostica (IVD's).

OLVG Laboratoria bv, gevestigd te Amsterdam, Oosterpark 9, verklaart dat de hulpmiddelen zoals genoemd in de via de link toegankelijke documenten zijn vervaardigd en in gebruik zijn binnen OLVG Lab en dat deze voldoen aan de Algemene Veiligheids- en Prestatie eisen (AVP eisen) zoals beschreven in de Europese verordeningen EU 2017/745, de Medical Device Regulation, en EU 2017/746, de In-Vitro Medical Device Regulation.