Bestuur en directie

OLVG Lab BV is een dochteronderneming van stichting OLVG.

Statutair bestuur:

Stichting OLVG (portefeuillehouder: C.J.H. Buren MBA RC)

Directie:

dr. A. Leyte (Klinisch Chemicus)

Verantwoording

Omdat diagnostiek in de zorg veelal met publiek geld wordt betaald, draagt OLVG Lab BV een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn dan ook transparant over hoe we middelen inzetten en leggen verantwoording af over onze strategie en beleid. Ons bestuur en toezicht voldoet aan de Governancecode Zorg. (Dit wil zeggen dat wij voldoen aan de richtlijnen die voor zorgorganisaties worden gesteld met betrekking tot goed bestuur en toezicht.) Wij plaatsen ons jaarverslag en jaarrekening op Jaarverslagen Zorg.