Missie en Visie

OLVG Lab levert innovatieve en doelmatige integrale laboratoriumdiagnostiek in de volle breedte, in combinatie met deskundige en laagdrempelige consultatie en met een hoog serviceniveau, zodat medisch professionals de patiënt tijdig de beste zorg kunnen leveren.

OLVG Lab is hét integrale laboratorium van Groot-Amsterdam en omgeving met de drie laboratorium disciplines klinische chemie, medische microbiologie en pathologie in één organisatie. De disciplines zijn nauw met elkaar en een aantal partners verbonden in een netwerk met steeds verder geharmoniseerde apparatuur en methoden, een grotendeels gezamenlijk laboratoriuminformatie- systeem en een gezamenlijke logistieke inrichting.

Missie

OLVG Lab levert innovatieve en doelmatige integrale laboratoriumdiagnostiek in de volle breedte, in combinatie met deskundige en laagdrempelige consultatie en met een hoog serviceniveau, zodat medisch professionals de patiënt tijdig de beste zorg kunnen leveren

Visie

OLVG Lab heeft de ambitie om vanuit een krachtige netwerk organisatie, het volledige diagnostische palet aan de regionale en landelijke markt aan te bieden en daarmee:

  • een van de vooraanstaande partijen te worden die de laboratoriumdiagnostiek levert ten behoeve van zorgaanbieders;
  • een brug te slaan tussen de zorgaanbieders in de eerste, tweede én derde lijn;
  • de laboratoriuminfrastructuur efficiënt in te zetten, waarbij lage kosten gecombineerd worden met optimale informatievoorziening naar alle klanten;
  • de diagnostiek verder te verbeteren door de ontwikkeling en toepassing van nieuwe innovatieve concepten, processen en producten.

Kernwaarden

Betrouwbaar - Klantgericht - TOP Kwaliteit - Betrokken - Resultaatgericht