Onze laboratoria

Klinische Chemie

Wij verrichten in ons laboratorium chemisch, immunologisch, fysisch-chemisch en microscopisch onderzoek in verschillende lichaamsvloeistoffen. Ook beoordelen wij de uitkomsten ten behoeve van diagnostische of therapeutische doeleinden.

Medische Microbiologie

Het medisch microbiologisch laboratorium verricht onderzoek op bacteriologisch, virologisch, ziekenhuis-epidemiologisch, mycologisch, parasitologisch, serologisch en moleculair gebied.

Pathologie

De afdeling verzorgt diagnostisch onderzoek over de volle breedte van de pathologie voor OLVG, Flevoziekenhuis, Tergooi MC, BovenIJ Ziekenhuis, Jan van Goyenkliniek, kleinere behandelcentra en huisartsen in de omgeving.