Cytologie

Cytologie betreft vocht, uitstrijkjes en puncties.

Afname-condities

Cervixuitstrijkjes

Een cervixuitstrijkje moet in het daarvoor bestemde ‘ThinPrep pap test-potje'. Het potje moet voorzien zijn van een sticker met in elk geval de patiëntnaam en geboortedatum. het potje moet samen met het ingevulde aanvraagformulier in een plastic zakje worden verpakt en aangeleverd.

Cytologisch onderzoek

Dit materiaal gaat in een potje met of zonder bewaarmedium en al of niet op objectglaasje (afhankelijk van de aard van het materiaal). Het potje moet zijn voorzien van een sticker met in elk geval de patiëntnaam, geslacht en geboortedatum. Het objectglaasje moet op de matrand zijn voorzien van patiëntnaam en geboortedatum, geschreven met potlood.

Worden meer onderverdelingen van een patiënt ingestuurd, dan moet deze onderverdeling op de potjes en/of glaasjes en formulier worden aangegeven.

Liquor

Liquor moet worden aangeleverd in een potje met bewaarmedium.