Histologie

Het histologisch laboratorium verwerkt weefsel van de patiënt tot een, door middel van een lichtmicroscoop, beoordeelbaar preparaat.

Afnamecondities

Het materiaal voor histologisch onderzoek moet in een potje met formaline worden ingestuurd. Het potje moet zijn voorzien van een sticker met in elk geval naam en geboortedatum van de patiënt.
Het materiaal en het ingevulde aanvraagformulier van één patiënt dienen bij elkaar in een plastic zakje te worden verpakt en aangeleverd. Dit betekent dat meer potjes van één patiënt samen met het aanvraagformulier in een plastic zakje kunnen zitten.

Uitzonderingen

Vers aan te leveren materiaal:

  • nierbiopten met de vraagstelling glomerulonefritis.
  • huidbiopten voor IF-onderzoek.

Vers aanleveren wil zeggen: het weefselfragment wordt op of in een steriel gaasje gedrenkt in fysiologisch zout aangeleverd. Dit wordt in een bak met smeltend ijs geplaatst. Indien dit niet op de eigen afdeling aanwezig is, is dit verkrijgbaar bij de afdeling Klinische Chemie van uw ziekenhuis.

Let op: lymfklierbiopten en lymfklierexcisies kunnen op formaline worden aangeleverd.

Uitbesteed onderzoek

Materiaal voor electronenmicroscopisch onderzoek of moleculaire diagnostiek wordt verzonden naar de afdeling Pathologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC, waar het onderzoek wordt uitgevoerd. De uitslag hiervan wordt opgenomen in het oorspronkelijke verslag en ontvangt u via de Pathologie van OLVG Lab BV.