Obducties

Overledenen komen via de uitvaartondernemer naar OLVG Lab BV in OLVG Oost. Meld de obductie aan door de patiëntgegevens en beknopte klinische informatie te mailen naar pathologie@olvg.nl.

Aanvraagformulier

Het formulier dient geheel ingevuld en ondertekend te worden door de aanvragend arts. Let op: Indien hersensectie gewenst is, dan moet hiervoor separaat toestemming gevraagd worden aan de nabestaanden.

Fax of mail het formulier naar de afdeling Pathologie: E-mail: pathologie@olvg.nl / Fax: 020 5993190

Transport en kosten

Het transport van het lichaam naar OLVG locatie Oost wordt verzorgd door de uitvaartverzorger. Het verrichten van de obductie kost € 550. De kosten voor transport (circa € 300) en obductie zijn niet gedekt door de ziektekostenverzekering van de overledene. De nabestaanden ontvangen een rekening.

Heeft u vragen?

Neem telefonisch contact op met ons Medisch secretariaat Pathologie, tel: 020 5993181.