Aanleverinstructies

Verzendcondities

Histologisch onderzoek

Materiaal voor histologisch onderzoek moet in een potje met formaline worden ingestuurd. Dit potje en het aanvraagformulier zijn voorzien van een sticker met vermelding van in elk geval patiëntnaam, geslacht en geboortedatum. Worden er meer potjes van één patiënt ingestuurd? Geef dan de onderverdeling aan op potjes en formulier.

Cervixuitstrijkje

Een cervixuitstrijkje moet in het daarvoor bestemde ‘ThinPrep pap-test-potje’. Dit potje moet zijn voorzien van een sticker, met daarop in elk geval patiëntnaam en geboortedatum. Het potje wordt samen met het ingevulde aanvraagformulier verpakt in een plastic zakje en zo aangeleverd.

Cytologisch onderzoek

Materiaal voor cytologisch onderzoek wordt in een potje aangeleverd. Het hangt van de aard van het materiaal af of dit met of zonder bewaarmedium en/of op objectglaasjes gebeurt. Het potje is voorzien van een sticker met daarop in elk geval: patiëntnaam, geslacht en geboortedatum. Het objectglaasje is op de matrand voorzien van patiëntnaam en geboortedatum, geschreven met potlood. Het materiaal en het ingevulde aanvraagformulier van de patiënt worden bij elkaar in een plastic zakje verpakt en aangeleverd.

Stuurt u meer onderverdelingen van één patiënt in? Dan moet de onderverdeling op potjes en/of glaasjes en formulier worden aangegeven. Stop de potjes van deze patiënt samen met het ingevulde formulier in één plastic zakje.

Vers aanleveren

Voor twee typen onderzoek is het van belang dat materiaal vers wordt ingestuurd: Voor nierbiopten (met vraagstelling glomerulonefritis) en huidbiopten voor IF-onderzoek. Het weefselfragment wordt in een steriel gaasje gedrenkt in fysiologisch zout aangeleverd. Dit wordt in een bak met smeltend ijs geplaatst.

Indien onjuist aangeleverd

Wanneer wij bij ontvangst van materiaal opmerken dat er gegevens ontbreken, nemen wij telefonisch contact met u op om deze gegevens alsnog te verkrijgen. We vermelden dit in onze verslaglegging.

Vragen?

Met vragen over inzenden van materiaal kunt u bellen naar: 020-5993181.