Zelfafnamepakketten (Microbiologisch laboratorium)

Hoe kunnen we elkaar helpen?

Door een combinatie van arbeidsmarkttekorten, papierwerk en hoge werkdruk staat het werk van zorgprofessionals steeds meer onder druk. Dit met het resultaat dat er steeds minder tijd overblijft voor de patiënt. Met inzet van zelfafnamepakketten en gestandaardiseerde aanvraagformulieren hoopt OLVG Lab wat tijdwinst te behalen voor aanvragers. Patiënten hebben er zelf ook baat bij vanwege het feit dat de zelfafnamepakketten via brievenbussen van PostNL verstuurt kunnen worden naar het laboratorium.

Als voorbeeld van een gestandaardiseerd aanvraagformulier nemen we die van “Feces” onder de loep. Dit document beschrijft alle stappen die genomen moeten worden door zowel de aanvrager als voor de patiënt. Huisartsen dienen diagnostiek aan te vragen via het Zorgdomein en melden het ZD nummer duidelijk op het aanvraagformulier (punt 2). Indien mogelijk, dan is het wenselijk dat het ZD formulier samen met het patiëntmateriaal wordt meegestuurd.

Indien het ZD nummer niet op het formulier wordt genoteerd is het voor het Lab onmogelijk om de juiste diagnostiek uit te voeren. In het voorbeeld van een feces bestaan er diverse onderzoeken die wij voor huisartsen aanbieden, variërend van bacteriële PCR, parasitaire PCR, Helicobacter onderzoek, etc. Wij kunnen deze keuze niet maken. Het materiaal zal dan ook niet in behandeling worden genomen. Het is dus essentieel dat het ZD nummer op het formulier staat!

Zodra de arts klaar is met de aanvraag in Zorgdomein en het invullen van het aanvraagformulier, moet de patiënt duidelijke instructies krijgen voor de zelfafname en het opsturen van het pakket. Het betreft in het bijzonder patiënten die een taalbarrière hebben aangezien de aanvraagformulieren alleen nog in het Nederlands te verkrijgen zijn. Hier wordt hard aan gewerkt en zullen we spoedig een verdere update over geven.

Invullen door aanvragers:

 1. Gegevens van aanvrager
  d.m.v. stempel/sticker.

 2. Schrijf hier het ZorgDomein
  nummer (ook wordt gewaardeerd
  als het ZD formulier wordt mee-
  gestuurd).

 3. Gegevens van aanvrager
  d.m.v. stempel/sticker.

Instructies geven aan de patiënt
voor het invullen van het
aanvraagformulier.
- Patiëntgegevens
- Afnamedatum
- Stickers voor materialen