Bestellen afnamemateriaal

Bestellen van afname materialen:

Voor het bestellen van afnamemateriaal voor onderzoek kunt u gebruik maken van onderstaande formulieren:

Verpakken van afname materialen:

Het verpakken en transporteren van materialen moet voldoen aan de ADR regelgeving. Informatie hierover kunt u bij ons opvragen of vinden op:

Klinische Chemie

Afnamematerialen kunt u bestellen door het bestelformulier bovenaan deze pagina in te vullen en te mailen naar het adres vermeld op het formulier.

Medische Microbiologie

Afnamematerialen kunt u bestellen door het bestelformulier bovenaan deze pagina in te vullen en te mailen naar het adres vermeld op het formulier.

Pathologie

Huisartsen of specialisten werkzaam in ZBC's

Huisartsen en specialisten werkzaam in ZBC’s kunnen verzendmateriaal bestellen via het bestelformulier bovenaan deze pagina en dit te mailen naar het adres vermeld op het formulier.