Overzicht bepalingen en referentiewaarden

OLVG Lab BV zet zich in om haar eenheden en referentiewaarden conform landelijk afspraken in te richten. Echter lopen landelijk nog niet alle laboratoria hierin gelijk. Binnen de regio worden verschillende eenheden voor NT-pro-BNP gebruikt. OLVG Lab BV hanteert pmol/L als eenheid, die aansluit bij de landelijke consensus vanuit de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek.

Wij bevelen aan de referentiewaarden aan te houden van het lab dat de uitslag geeft. Bovendien kunt u, bij vragen over (onverwachte) laboratoriumuitslagen, altijd contact opnemen met de laboratoriumspecialist voor overleg.

Klinische Chemie