Overzicht bepalingen en referentiewaarden

OLVG Lab zet zich in om haar eenheden en referentiewaarden conform landelijk afspraken in te richten. Echter lopen landelijk nog niet alle laboratoria hierin gelijk. Binnen de regio worden verschillende eenheden voor NT-pro-BNP gebruikt. OLVG Lab hanteert pmol/L als eenheid, die aansluit bij de landelijke consensus vanuit de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek.

Wij bevelen aan de referentiewaarden aan te houden van het lab dat de uitslag geeft. Bovendien kunt u, bij vragen over (onverwachte) laboratoriumuitslagen, altijd contact opnemen met de laboratoriumspecialist voor overleg.

De Raad voor Accreditatie verlangt dat laboratoria nagaan of tests die zij doen of uitbesteden onder de ISO 15189 accreditatie vallen. Er is nu een lijst beschikbaar op de website van OLVG Lab. In deze lijst kan worden nagegaan, op basis van verrichting/bepaling, of een test valt onder de ISO 15189 accreditatie. Elk kwartaal krijgt de lijst een update.