Informatie over onderzoek

Uw arts of andere zorgverlener heeft in overleg met u bepaald dat er onderzoek moet worden gedaan, waarbij bloed of weefsel wordt onderzocht. Hiervoor bent u verwezen naar OLVG Lab.

Bloedafname

Meestal wordt het bloed afgenomen uit de arm, een enkele keer uit de hand. U krijgt dan een elastische band om de (boven)arm. Dit maakt het makkelijker om de ader te vinden. De medewerker maakt de afnameplaats van te voren schoon met een desinfecterend gaasje. De ader wordt aangeprikt met een naald en afhankelijk van het aangevraagde onderzoek worden één of meerdere buisjes met bloed gevuld. Na de afname wordt het wondje afgeplakt.

In enkele gevallen wordt door u arts onderzoek aangevraagd waarbij bloedafnames op verschillende tijdstippen nodig zijn. Ook kan inname van bij voorbeeld een suikerwaterdrankje nodig zijn. Uw arts informeert u hier vooraf over.

Bloedonderzoek

Ontlastingonderzoek

Als u ontlasting moet laten onderzoeken en u deze nog niet heeft meegebracht, krijgt u een plastic potje met het verzoek dit thuis te vullen met een kleine hoeveelheid ontlasting. In sommige gevallen ontvangt u 3 plastic emmers waarin u thuis gedurende 3 dagen uur alle geproduceerde ontlasting moet verzamelen. U ontvangt van de bloedafnamemedewerker hierover een folder.

Urineonderzoek

Als u urine moet laten onderzoeken en u deze nog niet heeft meegebracht, krijgt u een plastic potje. In de toiletruimte van Bloedafname kunt u dit potje vullen. In sommige gevallen ontvangt u plastic flessen (bokalen) waarin u thuis gedurende 24 uur alle geproduceerde urine moet verzamelen. U ontvangt van de bloedafnamemedewerker hierover een folder.

Spermaonderzoek

Als man kunt u in overleg met uw huisarts of behandelend arts spermaonderzoek laten doen. Onderzoek van sperma kan nodig zijn om te weten of u vruchtbaar bent. Dit heet fertiliteitsonderzoek. Ook kan uw arts met spermaonderzoek controleren of uw sterilisatie is gelukt. Voor een goed resultaat van het onderzoek is het belangrijk dat u de instructies opvolgt.