Bloedafname thuis 2e lijn OLVG

Werkwijze aanvragen bloedafname thuis 2e lijn OLVG-Bleds

Er zijn meerdere locaties in Amsterdam waar patiënten voor bloedafname terecht kunnen

 • Bloedafname locaties
 • Aanvraagformulier 2e lijn kan besteld via 020- 599 3049 of 020- 510 8897 (max 10).
 • Als de algemene gegevens niet volledig zijn ingevuld wordt de aanvraag voor bloedafname thuis niet in behandeling genomen. Het formulier wordt dan teruggestuurd.
 • De bloedafname wordt ingepland drie werkdagen na verzenddatum mail vóór 15:00 uur, of op de aangegeven datum.
 • De patiënt wordt gebeld op het aangegeven telefoonnummer om een dag en tijdstip af te spreken voor de bloedafname.
 • De uitslag zal in EPIC worden gerapporteerd.
 • Indien er geen bloedafname heeft kunnen plaatsvinden wordt dit aan de aanvrager op het formulier teruggekoppeld via de OLVG mail.
 • Urineaanvraag is niet mogelijk

Verwijzer OLVG;

 1. De aanvrager informeert de patiënten dat de thuisafname is aangevraagd en dat zij gebeld worden voor de bloedafname.
 2. Vult papieren aanvraagformulier 2e lijn in, kruisbloed na overleg met klinisch chemicus.
 3. De algemene gegevens moeten volledig ingevuld zijn.
 4. Adres: Het verblijfsadres van de patiënt moet gecontroleerd en ingevuld.
 5. Het telefoonnummer van de patiënt moet genoteerd staan rechts naast het adres. (i.v.m. het maken van de afspraak)
 6. Datum: hier kan de gewenste afnamedatum genoteerd (minimaal 3 werkdagen na insturen aanvraag). Geef op gele sticker op het formulier aan wanneer de uitslag uiterlijk bekend moet zijn.
 7. Mail aanvraagformulier naar MailHKCL-Receptie@olvg.nl
Gedeelte aanvraagformulier Gedeelte aanvraagformulier