Hematologie - Volledig bloedbeeld - Hemoglobine (Hb)

Referentiewaarden

8,5 - 12,5

mmol/l

M/V 0 - 1 weken

6,0 - 9,0

mmol/l

M/V 1 weken - 7 jaar

6,5 - 10,0

mmol/l

M/V 7 - 15 jaar

8,5 - 11,0

mmol/l

Man > 15 jaar

7,5 - 10,0

mmol/l

Vrouw > 15 jaar

Afname condities

1x EDTA-buis; Dopkleur: paars nr. 60; Afn.Etiketnr.=79

Indicatie / interpretatie

Verdenking anemie of polycythemie.