Chemie - Urine - Kreatinineklaring

Referentiewaarden

-

ml/min

M/V 0 - 18 jaar

90 - 140

ml/min

M/V > 18 jaar

Afname condities

1x Urine nr. 91; Afn.Etiketnr.=85+ 1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 50; Afn.Etiketnr.=78

Indicatie / interpretatie

Beoordeling nierfunctie. Hierbij dient bij de interpretatie rekening gehouden te worden met verhoogde/verlaagde waarden door foutieve verzameling (te lang verzameld, incomplete verzameling).