Chemie - Urine - ß2-Microglobuline

Referentiewaarden

< 0,4

mg/l

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Urine nr. 91; Afn.Etiketnr.=85

Indicatie / interpretatie

Beoordelen van de functie van de proximale tubulus (bij pH <6,0 is B2-MicroAlb instabiel)