Chemie - Liquor Cerebrospinalis - ß2-Microglobuline

Referentiewaarden

< 2,2

mg/l

M/V 0 - jaar

Indicatie / interpretatie

Diagnostiek leptomeningeale metastasen van leukemie, multiple myeloom en lymfomen