Chemie - Feces - a1-Antitrypsine

Referentiewaarden

< 1,0

mg/g

M/V 0 - 16 jaar

< 2,6

mg/g

M/V > 16 jaar

Afname condities

1x Feces; Afn.Etiketnr.=63

Indicatie / interpretatie

Vaststellen van intestinaal eiwitverlies en monitoren effect therapie.