Chemie - Bloedgassen - pCO2

Referentiewaarden

36 - 44

mm Hg

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Spuit nr. 1; Afn.Etiketnr.=74

Indicatie / interpretatie

Cyanose, dyspneu, shock, verdenking ketoacidose, COPD, nierinsufficientie, intoxicatie.