Chemie - Bloed - Vitamine A

Referentiewaarden

-

umol/l

M/V 0 - 6 jaar

1,0 - 3,3

umol/l

M/V > 6 jaar

Afname condities

1x Serum-gelbuis; Dopkleur: geel

Indicatie / interpretatie

vermoeden op vitamine A deficiëntie door (vet)malabsorptie of dysfunctie van pancreas of darmmucosa, tekort in het dieet. Klinische verschijnselen als nachtblindheid, xerofthalmie (oogziekte), folliculaire hyperkeratose (overmatige verhoorning) van de hui