Chemie - Bloed - Osmolaliteit

Referentiewaarden

276 - 295

mOsmol/kg

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Serum-gelbuis; Dopkleur: geel nr. 15; Afn.Etiketnr.=90

Indicatie / interpretatie

Evaluatie van de waterhuishouding. Bepalen van het concentrerend vermogen van de nieren. Evaluatie van mogelijke bijdrage van osmolen anders dan natriumzouten, ureum en glucose.