Chemie - Bloed - Natrium

Referentiewaarden

130 - 145

mmol/l

M/V 0 - 1 jaar

135 - 147

mmol/l

M/V > 1 jaar

Afname condities

1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 50; Afn.Etiketnr.=78+ 1x Spuit nr. 1; Afn.Etiketnr.=74

Indicatie / interpretatie

Storingen in de vloeistofbalans. Hart-, nier- of leverinsufficiëntie. Vermoeden op endocrinologische storingen. Neurologische klachten als misselijkheid, verminderd bewustzijn