Chemie - Bloed - Magnesium

Referentiewaarden

0,50 - 1,10

mmol/l

M/V 0 - 3 maanden

0,60 - 1,00

mmol/l

M/V 3 maanden - 16 jaar

0,70 - 1,00

mmol/l

M/V > 16 jaar

Afname condities

1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 50; Afn.Etiketnr.=78

Indicatie / interpretatie

Uitsluiten van hypomagnesiemie bij onbegrepen neuromusculaire en CZS-storingen zoals tetanie, die niet op calcium reageert, of bij lethargie en spierzwakte,bij cardiale problematiek als tachycardie / artimie / verlengde QT, bij langdurige totale parentera