Chemie - Bloed - Ferritine

Referentiewaarden

-

ug/l

Man 0 - 20 jaar

-

ug/l

Vrouw 0 - 17 jaar

13 - 150

ug/l

Vrouw > 17 jaar

30 - 400

ug/l

Man > 20 jaar

Afname condities

1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 50; Afn.Etiketnr.=78

Indicatie / interpretatie

Onderzoek naar de ijzerstatus: inschatten van de hoeveelheid ijzer in het lichaam.