Chemie - Bloed - CKMB-massa

Referentiewaarden

< 7,6

ug/l

Man > 0 jaar

< 4,7

ug/l

Vrouw > 0 jaar

Afname condities

1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 50; Afn.Etiketnr.=78

Indicatie / interpretatie

Diagnostiek hartinfarct en bij reinfarct, vaak vervangen door troponine I/T.