Chemie - Bloed - Cholesterol totaal

Referentiewaarden

< 6,5

mmol/l

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 50; Afn.Etiketnr.=78

Indicatie / interpretatie

Risico inschatting bij hart- en vaatziekten, hypercholesterolemie en bevestigen en typering dyslipoproteinemie. Voor controle van medicamenteuze therapie wordt de cholesterol bepaling niet aanbevolen.