Chemie - Bloed - Anion-gap

Referentiewaarden

9,0 - 14,0

mmol/l

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Lithium-heparine-buis; Dopkleur: donkergroen nr. 59; Afn.Etiketnr.=74+ 1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 51; Afn.Etiketnr.=77

Indicatie / interpretatie

Berekening volgens: Na+ - ( Cl- + HCO3-) Wordt gebruikt voor differentiële diagnostiek van afwijkingen in het zuur-basenevenwicht, mn metabole acidose.