Chemie - Bloed - Aluminium

Referentiewaarden

< 0,45

umol/l

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Natrium Heparine-buis; Dopkleur: donkerblauw; Afn.Etiketnr.=61

Indicatie / interpretatie

Verdenking chronische of acute overlading/ intoxicatie.