Chemie - Bloed - Albumine, in serum en urine

Referentiewaarden

35 - 52

g/l

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 50; Afn.Etiketnr.=78

Indicatie / interpretatie

Serum: Verdenking albuminetekort (leverziekten, eiwitverlies, eiwittekort, genetisch), controle op albuminesuppletie, interpretatie van de vrije calciumconcentratie, dehydratie of overhydratie, bepaling serum-ascites-albuminegradiënt (SAAG); Urine: vastst