Voorgenomen verkoop van Diagnost-IQ BV en Comicro BV aan OLVG Lab BV

Vandaag (18 december 2023) hebben OLVG Lab, het Dijklander Ziekenhuis en Zaans Medisch Centrum een overeenkomst getekend voor de voorgenomen verkoop van Diagnost-IQ BV en Comicro BV aan OLVG Lab BV. Door het samenvoegen van de organisaties en te investeren in zorginnovatie kan de diagnostiek voor aanvragers en patiënten verder worden verbeterd en geoptimaliseerd.

Momenteel hebben Dijklander Ziekenhuis en Zaans Medisch Centrum hun laboratoria Klinische Chemie en Medische Microbiologie ondergebracht in twee dochtervennootschappen: Diagnost-IQ BV en Comicro BV.

OLVG Lab BV levert innovatieve en doelmatige integrale laboratoriumdiagnostiek in de volle breedte (klinische chemie, medische microbiologie en pathologie), in combinatie met deskundige en laagdrempelige consultatie en met een hoog serviceniveau, zodat medisch professionals de patiënt tijdig de beste zorg kunnen leveren. OLVG Lab BV levert op dit moment al de integrale diagnostiek voor belangrijke delen van Amsterdam (OLVG, BovenIJ en Acibadem), Almere (Flevoziekenhuis), het Gooi (Tergooi). Nu komen daar dus Zaandam (Zaans Medisch Centrum), Hoorn en Purmerend (Dijklander Ziekenhuis) bij. Er wordt hiermee een schaalgrootte bereikt die nodig is vanwege de verdere procesautomatisering en digitalisering, en de naadloze aansluiting op, en ondersteuning van, de regionale zorgnetwerken.

De transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende instanties, waaronder de NZa en de ACM. Na goedkeuring zal de voorgenomen aandelentransactie plaatsvinden, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024.