Informatie over de bepaling van soluble IL-2 receptor

de analyse van Soluble IL-2 receptor, ook bekend als sCD25, IL-2Ra, Tac-antigeen

Geachte collega,

Informatie over de bepaling van soluble IL-2 receptor

Met ingang van 1 mei 2024 zal door het Klinisch Chemisch laboratorium van OLVG Lab een nieuwe test in gebruik genomen worden voor de analyse van Soluble IL-2 receptor, ook bekend als sCD25, IL-2Ra, Tac-antigeen, in serum, om teneinde aan de Europese In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746 wetgeving te voldoen.

Dit betreft een ELISA van de producent TECAN/IBL International (Hamburg Duitsland).
Deze nieuwe ELISA heeft een goede correlatie met de voorheen gebruikte ELISA van DiaClone/IBL.

De test is herleidbaar naar de non-WHO Standard NIBSC 97/600, wat de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van de resultaten waarborgt.

Nieuwe referentie-intervallen en eenheid

Referentie interval:

'>44 U/ml: verhoogd

'>105 U/ml: sterk verhoogd

De referentie-intervallen zijn overgenomen van Klinische Chemie, Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein*, op basis van goede vergelijkbaarheid met de huidige methode**.

Bepalingsfrequentie
1/week.

Klinische betekenis
Deze bepaling is een diagnostisch criterium voor hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) en kan gebruikt worden voor het monitoren van ziektebeelden geassocieerd met lymfocyten activatie (o.a. sarcoïdose).

Samenvattend

Oud: „Diaclone“ sIL-2R ELISA
(950.500.096/192)

Nieuw: IBL/TECAN sIL-2R ELISA
(30201813*/30220261
)**

Eenheid

pg/mL

U/mL

Referentie waarde

< 2500 pg/ml

waarde >44 U/ml : verhoogd
waarde >105 U/ml: sterk verhoogd

Meetbereik

400 - > 1100 pg/ml (>11000 pg/ml)

8 - >320 U/ml (>3200 U/ml)

Gebruikte
standaard

No traceability to non-WHO Standard
NIBSC 97/600

Calibrated to non-WHO Standard
NIBSC 97/600

Overige testinformatie
Scope code ISO15189 – M073 - MI.AIA.11
NZA code 072601
LOINC code 9654-5

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met:
dr. Inez-Anne Haagen
klinisch chemicus / laboratorium specialist medische immunologie
tel: (+31)(0)20 599 3049/2591
email: i.a.haagen@olvg.nl

Met vriendelijke groet,
Inez-Anne Haagen