Meer Kinkhoest in Amsterdam

Vanaf begin dit jaar ziet ons Microbiologisch Laboratorium meer patiënten met kinkhoest Meer mensen melden zich bij de huisarts, daarmee ziet ons microbiologisch laboratorium het aantal aanvragen voor kinkhoest (Bordetella) diagnostiek toenemen.

Een goede aanleiding om de afname richtlijnen te delen:

Voor:

  • kinkhoestserologie: bloedafname via prikpunt
  • kinkhoest PCR: nasopharynx uitstrijk op de praktijk zelf afnemen en dan met aanvraag inleveren bij een bloedafnamelocatie.

Voor informatie zie:

klik op Bordetella pertussis (kinkhoest)