Lab Online: het nieuwe registratiesysteem van OLVG Lab

Vanaf 4 juni 2024 nieuw registratiesysteem OLVG Lab

Vanaf 4 juni 2024 neemt OLVG Lab een eigen patiëntregistratiesysteem in gebruik:
Lab Online. Dit vervangt de registratie in het Elektronisch Patiëntdossier van OLVG (EPIC). De transitie naar Lab Online is nodig om op een goede wijze invulling te geven aan de AVG wetgeving.

De registratie zal worden uitgevoerd bij alle eerstelijns patiënten/cliënten die zich melden bij de bloedafnamepunten of ontvangstbalies van OLVG Lab. Voor deze registratie is een controle van de identiteit, op basis van een geldig identiteitsbewijs, noodzakelijk. Attendeer uw patiënt/cliënt op de noodzaak van het tonen van een geldig identiteitsbewijs.

Als gevolg van de transitie naar Lab Online zijn de uitslagen van uw patiënten/cliënten niet langer beschikbaar in MijnOLVG. Hiermee ontvangt de patiënt/cliënt niet eerder de uitslag dan u zelf als aanvrager. De uitslagen zijn voor uw patiënt/cliënt inzichtelijk via de portal van uw praktijk. Zelf ontvangt u de uitslagen op de reguliere manier (zorgmail/edifact).