Aanpassing methode bepaling Vitamine A en E

Aanpassing methode bepaling Vitamine A en E

Per 4 april 2024 is OLVG lab over gegaan naar een nieuwe methode voor de bepaling van de vitamines A en E in serum. De nieuwe methode maakt gebruikt van massaspectrometrie techniek en is daarmee state-of-the-art. De nieuwe LC-MSMS methode vertoont een goede correlatie met de oude chromatografische methode en de referentiewaarden zullen daarmee onveranderd blijven. Ook de vereisten aan het materiaalsoort evenals de responsetijden blijven onveranderd.