Dr. A. Wagemakers

We worden continu omringd door een complexe diversiteit aan micro-organismen. In de meeste gevallen worden we hier niet ziek van en zijn de natuurlijke barrières en afweer voldoende om micro-organismen buiten de deur te houden. Toch spelen er nog veel meer factoren, waaronder de eigenschappen van de micro-organismen, co-morbiditeit en (reis) gedrag van de patiënt, tot aan maatschappelijke factoren die de verspreiding van micro-organismen beïnvloeden. Door die dynamiek blijf je als arts-microbioloog continu leren, en oriënteer je je blik zowel binnen als buiten het medische vlak.

Als arts-microbioloog werk je aan de ene kant op het laboratorium samen met gekwalificeerde laboratoriumanalisten en ondersteunend personeel, en aan de andere kant met de behandelaars van de patiënten in en buiten het ziekenhuis. Op die manier zorg je dat de diagnostiek van infectieziekten zich zoveel mogelijk op de individuele patiënt én micro-organisme richt, en dat samen met de behandelaar een optimaal diagnostisch en therapeutisch plan wordt gemaakt. Door vooraf het te verwachten micro-organisme en haar antibioticagevoeligheid in te schatten kan de patiënt regelmatig al beter behandeld worden voordat de laboratoriumresultaten bekend zijn.

Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik o.a. DNA-vaccins ontwikkeld tegen de verwekker van de ziekte van Lyme (Borrelia) en tegen de teek zelf. Ook heb ik mij gericht op een aantal andere micro-organismen die zich in de Nederlandse teek bevinden. Het interessante van dit vakgebied is dat er een complexe wisselwerking bestaat waarbij een micro-organisme zich tussen de teek, verschillende diersoorten in de natuur en de mens manoeuvreert, en dat de teek tijdens de beet stofjes in de huid inbrengt die bijvoorbeeld de lokale afweer remmen.

Naam

A. Wagemakers (Alex)

Aandachtsgebieden

Serologie, mycologie, tropische infectieziekten, antibiotica comissie

Werkzaam sinds

2022

Werkervaring

2012 arts SOA poli, GGD Amsterdam
2012-2015 PhD, AMC
2014-2015 Research fellow, Yale University (New Haven, USA)
2015-2020 Opleiding tot arts-microbioloog, VUmc & gedetacheerd naar OLVG, AMC en Academisch Ziekenhuis Paramaribo (Suriname)
2020-2022 Arts-microbioloog, Streeklab Haarlem

Talen

Nederlands, Engels, Spaans

Publicaties

Pubmed