Dr. R. Niessen

Als Klinisch chemicus/ Laboratoriumspecialist ben je dagelijks bij een diversiteit aan zaken betrokken welke allen raakvlakken hebben met de laboratoriumdiagnostiek. Zowel inhoudelijk als organisatorisch van aard. Dit varieert van het boordelen (autoriseren) van laboratoriumuitslagen en QC-materialen tot het gevraagd en ongevraagd geven van advies bij reeds uitgevoerd laboratoriumonderzoek waarbij mogelijk aanvullend onderzoek een completer beeld kan geven op de diagnostische vraagstelling. Het implementeren van nieuwe diagnostische testen en apparatuur en participeren in het tot stand komen van zowel laboratoriumtechnische als ziekenhuisbrede procedures. Deze diversiteit in mijn werk geeft me veel voldoening en het gevoel dat ik hiermee een bijdrage lever aan de patiëntenzorg.

Naam

Dr. R.W.L.M. (René) Niessen

Aandachtsgebieden

Bloedtransfusie, Hemostase en Eerste lijn

Werkzaam sinds

20218

Werkervaring

Klinisch Chemicus (aandachtsgebied hematologie) dec 1999 – apr 2006
Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp
Diaconessenhuis Leiden

Klinisch Chemicus (aandachtsgebied hematologie) mei 2006 – dec 2017
Ziekenhuis Groep Twente (Almelo/Hengelo)
Hoofd laboratorium ZGT mrt 2008 – juli 2011
Medlon BV (Almelo/Hengelo/Enschede) juli 2011 – dec 2017

Klinisch Chemicus (waarnemend)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) dec 2017 – mei 2018

Klinisch Chemicus (aandachtsgebied hematologie en eerste lijn)
OLVG Lab BV (Amsterdam) juni 2018 – heden
SALT (Koog a/d Zaan; detachering) dec 2018 - heden

Talen

Nederlands, Engels

Publicaties

Pubmed