Doorlooptijden

Hier leest u wanneer u de uitslag kunt verwachten, gerekend vanaf het moment dat wij het materiaal in ontvangst nemen.

Rapportages

Een rapportage met de uitslag kan zowel elektronisch als op papier verstrekt worden. Elektronische uitslagen worden meerdere keren per uur verzonden. Eenmaal per dag vindt de rapportage plaats van de uitslagen op papier. U ontvangt een papieren rapport, tenzij u heeft aangegeven hiervan af te zien in verband met de overstap naar de elektronische rapportage.

Informatie over lab-uitslagen

Voor informatie over lab-uitslagen kunt u contact opnemen met het desbetreffende laboratorium:

CITO

CITO aanvragen vergen veel extra inzet van het lab en moet daarom strikt beperkt blijven tot onderzoeksvragen die medisch echt urgent zijn.

Wanneer CITO-onderzoek buiten het 'cito-pakket' bij Klinische Chemie gewenst is, dient dit altijd overlegd te worden met de dienstdoende klinisch chemicus.
Wanneer microbiologisch CITO-onderzoek gewenst is, dient dit altijd overlegd te worden met de arts-microbioloog.

Voor CITO-uitslagen gelden de volgende doorlooptijden:

 • Klinische chemie: binnen 90 minuten na ontvangst op het laboratorium.
 • Medische Microbiologie: zelfde dag.
 • Pathologie: de dag na aanlevering. Dit betreft soms wel een voorlopige diagnose.

Klinische Chemie

Responstijden na ontvangst materiaal

 • algemeen hematologisch en klinisch chemisch onderzoek: binnen 4 uur
 • semen-onderzoek: binnen 4 werkdagen
 • overig onderzoek: binnen 8 uur
 • bijzonder onderzoek en verzendbepalingen: binnen enkele weken
 • extreme uitslagen worden doorgebeld naar behandelend arts conform het besluit medische staf OLVG d.d. 10-01-2006

Medische Microbiologie

Responstijden na ontvangst materiaal

Er is veel variatie in de doorlooptijden van microbiologisch onderzoek. Deze kunt u vinden via onderstaande link:

Pathologie

Responstijden na ontvangst materiaal

 • Het bewerken van afgenomen lichaamsmateriaal (weefsel of vocht) duurt 2 á 3 dagen, maar vaak langer indien er aanvullende bepalingen nodig zijn of wanneer het een ingewikkelde casus betreft waarbij de expertise van meerdere pathologen voor nodig is.
 • We streven ernaar om binnen 5 werkdagen een definitieve diagnose op biopten te stellen en binnen 7 werkdagen op operatief verwijderde preparaten.
 • Van cytologisch onderzoek is de diagnose over het algemeen binnen 3 werkdagen bekend.
 • Voor cervixcytologie kan dat 10 dagen duren indien er een extra HPV-bepaling op dit materiaal gedaan moet worden.
 • Soms is aanvullende moleculaire diagnostiek nodig. Een deel van deze bepalingen wordt voor ons uitgevoerd door het A-UMC. Ook omdat het een complexe bepaling betreft kost dit meer tijd. De uitslag kan daarom maximaal 10 extra werkdagen kosten.
 • Obducties worden bij voorkeur direct na het uitvoeren van de obductie besproken met de aanvragend arts. Een voorlopig rapport volgt binnen maximaal 3 werkdagen. We streven ernaar om een definitief rapport binnen 30 werkdagen afgerond te hebben.