Onze missie & visie

OLVG Lab BV levert kostenefficiënte, medische laboratoriumdiagnostiek op topklinisch niveau, volgens de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Alle diagnostiek is bij ons in vertrouwde hand. Om het volledige dienstenpakket te kunnen bieden, hebben wij een strategische samenwerking met Sanquin. Dit partnerschap duiden we aan als Labcombinatie. Dankzij Labcombinatie kunnen we ook hoogcomplex onderzoek aanbieden, zoals moleculaire diagnostiek.

Voor patiënt en zorgverlener

OLVG Lab BV beoogt de patiënt en zorgverlener te verzekeren van kwalitatief hoogwaardige diagnostiek in het hele zorgproces. Onze deskundigheid, laagdrempelig advies en service zijn erop gericht medisch-professionals optimaal te ondersteunen, zodat de patiënt tijdig passende zorg kan krijgen. Wij zien het hiermee als onze verantwoordelijkheid om een brug te slaan tussen de eerste- en tweedelijnszorg, en tussen de tweede- en derdelijnszorg.

Optimale logistiek

De laboratoria van klinische chemie, medische microbiologie en pathologie bundelen in OLVG Lab BV op een effectieve en efficiënte manier hun logistieke proces. We maken daarbij gebruik van moderne, geautomatiseerde analysetechnieken en een snelle en veilige ICT-infrastructuur.

Nieuwe kennis en technieken

Om nieuwe bepalingen en diensten te kunnen ontwikkelen, investeert OLVG Lab BV in innovatie op het gebied van personeel, opleidingen en apparatuur. Ook blijven we investeren in nieuwe technieken, die veel kennis vereisen en hoge kosten meebrengen, zoals moleculaire diagnostiek.

Verantwoorde zorg en kwaliteit

Wij willen verantwoorde zorg bieden, waarbij de kwaliteit voor onze patiënten en cliënten maatgevend is. We werken volgens de hoogste kwaliteitsnormen met toegewijde medewerkers.

Verantwoording

Omdat diagnostiek in de zorg veelal met publiek geld wordt betaald, draagt OLVG Lab BV een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn dan ook transparant over hoe we middelen inzetten en leggen verantwoording af over onze strategie en beleid. Ons bestuur en toezicht voldoet aan de Governancecode Zorg. (Dit wil zeggen dat wij voldoen aan de richtlijnen die voor zorgorganisaties worden gesteld met betrekking tot goed bestuur en toezicht.) Wij plaatsen ons jaarverslag en jaarrekening op Jaarverslagen Zorg.