Zikavirus

Omschrijving onderzoek

Aantonen Zika virus m.b.v serologie of PCR

Materiaal/transportmedium

Bloed in stolbuis of EDTA buis
Urine in urinepotje

Minimale hoeveelheid

5 ml bloed in stol- of EDTA buis
1 ml urine

Methode

CLIA, PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Wordt extern bepaald

Doorlooptijd

Max 3 weken na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog

Opmerking

Onderzoek wordt alleen verricht bij relevante klinische gegevens