Schimmels

Omschrijving onderzoek

Diagnostiek schimmel kweek

Materiaal/transportmedium

Punctaat, pus, liquor, weefsel, biopt, bot, sputum, bronchiaalsecreet, BAL, pleuravocht, gal, pericardvocht, ascites, wonddrain, cathethertip, huidschilfers, nagels, haar in sterilincontainer
Ooruitstrijk in eSwab

Minimale hoeveelheid

10 ml bronchiaalsecreet of BAL
>5 ml sputum
2 ml liquor
>1 ml overige vloeibare materialen
Minimaal 1 uitstrijk
10 haren
>5 mm vast materiaal

Methode

Kweek

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Dagelijks

Doorlooptijd

Sputum: 7 dagen na ontvangst
BAL: 40 dagen na ontvangst
Liquor: 4 weken na ontvangst
Ooruitstrijk: 5 dagen na ontvangst
Overige steriele materialen/uitstrijken: 40 dagen na ontvangst
Kweek op Histoplasma: 8 weken na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog